Loading

Dążymy do najwyższej jakości, wierząc,
że tylko jakość sama w sobie się obroni
Scroll to discover

 • Gwarancja dobrego
  wizerunku marki

 • Innowacyjne
  rozwiązania

 • Obsługa najwyższej
  jakości
 • Zwiększenie wyników
  sprzedaży

 • Perfekcyjne kreacje

 • Kontrola każdego etapu
  pracy

[{"photo":"http:\/\/brandgarden.pl\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/1.jpg","name":"ANETA PAW\u0141OWSKA","short_description":"Praca w reklamie jest jak karmienie ludzi.
\r\nSmak, w\u0119ch, wzrok \u2013 wszystko
\r\nma znaczenie. Kiedy gotuje kreuje,
\r\nkiedy kreuje smakuje przer\u00f3\u017cnych ","description":"Praca w reklamie jest jak karmienie ludzi. Smak, w\u0119ch, wzrok \u2013 wszystko ma
\r\nznaczenie. Kiedy gotuje kreuje, kiedy kreuje smakuje przer\u00f3\u017cnych form, kszta\u0142t\u00f3w,
\r\nrozwi\u0105za\u0144, kierunk\u00f3w. Jej posi\u0142ki nie przypominaj\u0105 fast foodu, podobnie jak praca
\r\nw reklamie. Tworz\u0105c Brandgarden postawi\u0142a na wykwintno\u015b\u0107 dobrej restauracji
\r\n podan\u0105 na wynos!"},{"photo":"http:\/\/brandgarden.pl\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/2.jpg","name":"MONIKA G\u0141OWACKA","short_description":"Wsz\u0119dzie jej pe\u0142no. O czym pomy\u015bli,
\r\n to si\u0119 wydarzy. Organizuje,
\r\nprzestawia, planuje, wytycza kierunki.
\r\nLubi: inspiruj\u0105cych ludzi, podr\u00f3\u017ce ","description":"Wsz\u0119dzie jej pe\u0142no. O czym pomy\u015bli, to si\u0119 wydarzy. Organizuje, przestawia,
\r\nplanuje, wytycza kierunki. Lubi: inspiruj\u0105cych ludzi, podr\u00f3\u017ce wyciszaj\u0105ce i
\r\nmotywuj\u0105ce, u\u015bmiech na twarzy i s\u0142o\u0144ce. Du\u017co czyta, \u0107wiczy, ogl\u0105da."},{"photo":"http:\/\/brandgarden.pl\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/10.jpg","name":"PATRYCJA P\u0141ASZCZY\u0143SKA-BRODA","short_description":"Jej pasje to gotowanie, zdrowa,
\r\nekologiczna \u017cywno\u015b\u0107, kuchnia lokalna
\r\ni sezonowa. Co idzie te\u017c w parze z ","description":"Jej pasje to gotowanie, zdrowa, ekologiczna \u017cywno\u015b\u0107, kuchnia lokalna i sezonowa.
\r\nCo idzie te\u017c w parze z rol\u0105 Mamy. Lubi jazd\u0119 na nartach i rowery \u2013 rekreacyjnie "},{"photo":"http:\/\/brandgarden.pl\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/ALICJA_S-1.jpg","name":"ALICJA SKIBICKA","short_description":"Ka\u017cdy film zabiera j\u0105 w fascynuj\u0105c\u0105 podr\u00f3\u017c do wn\u0119trza drugiego cz\u0142owieka lub w te zak\u0105tki \u015bwiata, do kt\u00f3rych ci\u0119\u017cko dojecha\u0107. ","description":"Ka\u017cdy film zabiera j\u0105 w fascynuj\u0105c\u0105 podr\u00f3\u017c do wn\u0119trza drugiego cz\u0142owieka lub w te zak\u0105tki \u015bwiata, do kt\u00f3rych ci\u0119\u017cko dojecha\u0107.
\r\n
\r\n W pozosta\u0142e miejsca stara si\u0119 dotrze\u0107 tanimi liniami przynajmniej raz w roku. Wieczorami pisze do szuflady kr\u00f3tkie opowiadania, a w weekendy i w drugiej po\u0142owie lipca spotkasz j\u0105 w kinie Nowe Horyzonty. W pozosta\u0142ym czasie stara si\u0119 celebrowa\u0107 ka\u017cd\u0105 chwil\u0119 ze swoj\u0105 rodzin\u0105 i oczywi\u015bcie oddaje si\u0119 czwartej pasji na P czyli Pracy."},{"photo":"http:\/\/brandgarden.pl\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/3.jpg","name":"AGNIESZKA BORECKA","short_description":"Filolog. Rysownik-amator.
\r\nMarzycielka. Interesuj\u0105 j\u0105 zar\u00f3wno
\r\nklasyka literatury, jak i szeroko poj\u0119ta
\r\npopkultura.","description":"Filolog. Rysownik-amator. Marzycielka. Interesuj\u0105 j\u0105 zar\u00f3wno klasyka literatury, jak
\r\ni szeroko poj\u0119ta popkultura.
\r\nPo pracy zag\u0142\u0119bia si\u0119 w lekturze komiks\u00f3w, kt\u00f3rych r\u00f3\u017cnorodna kolekcja nie mie\u015bci
\r\nsi\u0119 jej ju\u017c na p\u00f3\u0142kach. Uczy si\u0119 j\u0119zyka w\u0142oskiego, by w przysz\u0142o\u015bci usi\u0105\u015b\u0107 w
\r\nrzymskiej kawiarni i przy kubku cappuccino czyta\u0107 Dantego i Eco w oryginale."},{"photo":"http:\/\/brandgarden.pl\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/5.jpg","name":"MACIEJ \u017bUMIRSKI","short_description":"Mi\u0142o\u015bnik sztuki i dobrego designu. W
\r\nwolnych chwilach lubi pobiega\u0107 par\u0119
\r\nkilometr\u00f3w s\u0142uchaj\u0105c dobrej muzyki.
\r\nOgl\u0105da du\u017co film\u00f3w, szczeg\u00f3lnie ","description":"Mi\u0142o\u015bnik sztuki i dobrego designu. W wolnych chwilach lubi pobiega\u0107 par\u0119
\r\nkilometr\u00f3w s\u0142uchaj\u0105c dobrej muzyki.
\r\nOgl\u0105da du\u017co film\u00f3w, szczeg\u00f3lnie francuskich, w\u0142oskich i ameryka\u0144skich, a w tv
\r\nzawsze wybiera mecz pi\u0142ki no\u017cnej. Czasem gotuje, g\u0142\u00f3wnie po w\u0142osku, bo Italia mu
\r\nw duszy gra."},{"photo":"http:\/\/brandgarden.pl\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/7.jpg","name":"KRZYSZTOF PRUSISZ (KRZYP)","short_description":"Jest tak niezno\u015bny i gadatliwy \u017ce
\r\nwsp\u00f3\u0142pracowa\u0107 mo\u017ce tylko na
\r\nodleg\u0142o\u015b\u0107. Nieustannie poszukuj\u0105cy
\r\nodbiorca kultury (z naciskiem na ","description":"Jest tak niezno\u015bny i gadatliwy \u017ce wsp\u00f3\u0142pracowa\u0107 mo\u017ce tylko na odleg\u0142o\u015b\u0107.
\r\nNieustannie poszukuj\u0105cy odbiorca kultury (z naciskiem na s\u0142uchanie i czytanie).
\r\n
\r\nWieszczy technologiczn\u0105 apokalips\u0119, ale na co dzie\u0144 pozostaje optymist\u0105. Z
\r\nBrandgarden zwi\u0105zany od pocz\u0105tku istnienia agencji."},{"photo":"http:\/\/brandgarden.pl\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/8.jpg","name":"JAKUB MASZTALERZ","short_description":"Jego zainteresowania po pracy to
\r\nmi\u0119dzy innymi sport. Kibicuje, ale
\r\nr\u00f3wnie\u017c gra we wroc\u0142awskiej lidze
\r\n pi\u0142ki amatorskiej.","description":"Jego zainteresowania po pracy to mi\u0119dzy innymi sport. Kibicuje, ale r\u00f3wnie\u017c gra we
\r\nwroc\u0142awskiej lidze pi\u0142ki amatorskiej.
\r\n
\r\nOg\u00f3lnie lubi aktywne sp\u0119dzanie czasu z rodzin\u0105 i przyjaci\u00f3\u0142mi\u2026 ale te\u017c relaks przy
\r\ndobrym serialu czy filmie."},{"photo":"http:\/\/brandgarden.pl\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/9.jpg","name":"ALEKSANDRA PO\u0141UBI\u0143SKA","short_description":"Jest z tych, kt\u00f3rzy zawsze \u015bmiej\u0105 si\u0119
\r\nw oczy. Pozytywne wibracje czerpie z
\r\nfantastycznych ksi\u0105\u017cek, dobrego kina
\r\ni czerwonego wina.","description":"Jest z tych, kt\u00f3rzy zawsze \u015bmiej\u0105 si\u0119 w oczy. Pozytywne wibracje czerpie z
\r\nfantastycznych ksi\u0105\u017cek, dobrego kina i czerwonego wina.
\r\n
\r\nW wolnym czasie (o ile go ma si\u0119 ) je\u017adzi pionkiem po planszy i palcem po mapie. A
\r\nzawodowo? \u2013 daj\u0119 s\u0142owo."},{"photo":"http:\/\/brandgarden.pl\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/ALEKSANDER_\u0141-1.jpg","name":"ALEKSANDER \u0141\u0118SKI","short_description":"Ca\u0142e \u017cycie w bran\u017cy art-plast w tym po\u0142ow\u0119 w reklamie.","description":"Ca\u0142e \u017cycie w bran\u017cy art-plast w tym po\u0142ow\u0119 w reklamie."},{"photo":"http:\/\/brandgarden.pl\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/PAWE\u0141_M-1.jpg","name":"PAWE\u0141 MOLI\u0143SKI","short_description":"Mo\u017ce kiedy\u015b powie nam co\u015b o sobie. P\u00f3ki co zaj\u0119ty prac\u0105.","description":"Mo\u017ce kiedy\u015b powie nam co\u015b o sobie. P\u00f3ki co zaj\u0119ty prac\u0105."}]
Kontakt
BRANDGARDEN
ul. Jarzębinowa 15A, 53-120 Wrocław
NAPISZ DO NAS
brandgarden@brandgarden.pl
LUB ZADZWOŃ
71 772 55 20 lub 601 838 919
NASZ BLOG